Els nostres Valors

HUMANISME:  valoració del potencial i diversitat de l'ésser humà: la persona com a material sensible, diamant en brut. Comprensió i adaptació a diferències interpersonals i interculturals.

ESFORÇ: voluntat i tenacitat per assolir resultats i objectius proposats, flexibilitat per acomodar-se als canvis de l'entorn i disposició cap a la millora continua.

CURIOSITAT: inquietud per observar, averiguar, descobrir, intercanviar i ampliar coneixements per trobar nous camins i sol·lucions.

COMPROMÍS: la confiança com a base de la relació, responsabilitat i implicació amb allò acordat.

ENTRETALENT sorgeix d'un sommni per oferir la vocació de servei a les persones amb professionalitat, empatia, flexibilitat, qualitat, compromís i passió per la recerca de solucions per a millorar el seu benestar i la seva felicitat.